RDF:
Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Dan Labuan
Population Data For Federal Territories of Kuala Lumpur Putrajaya And Labuan

Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

Explain the Population and Area of ​​each Federal Territory

Data and Resources

 • Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala ...XLSX Popular

  Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

 • Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala ...CSV Popular

  Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

 • Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala ...HTML

  Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

 • Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala ...JSON

  Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

 • Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala ...XML

  Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

 • Data Penduduk Bagi Wilayah Persekutuan Kuala ...RDF

  Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

Additional Info

Field Value
Last Updated September 16, 2019, 17:22 (CST)
Created September 8, 2019, 10:42 (CST)
AODP_DateImported 192511035
AODP_former_id 9feac45f-c2c5-485b-86e1-f503d50fadc4
AODP_former_name data-penduduk-bagi-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-putrajaya-dan-labuan
AODP_former_owner_org 68374cc6-2b95-410f-9a21-c3dd84476378
AODP_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
AODP Economy Malaysia