พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ก ...

URL: https://data.go.th/dataset/a0ce3576-3d5f-437d-b610-e7bd219d30e3/resource/711de3b1-4b1a-465e-ba58-1baa2ddb2c02/download/eco_tourism.zip

ชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Shapefile)

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated August 11, 2020
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format SHP
License ogl
Createdover 3 years ago
Media typeapplication/zip
Size3,797
formatSHP
id711de3b1-4b1a-465e-ba58-1baa2ddb2c02
last modifiedover 3 years ago
package ida0ce3576-3d5f-437d-b610-e7bd219d30e3
position1
revision id524f3070-cb12-426c-925e-fd346b947a7c
stateactive