พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ก ...

URL: https://data.go.th/dataset/a0ce3576-3d5f-437d-b610-e7bd219d30e3/resource/cdc18ae2-72ed-44d6-b596-0e8509d90a95/download/eco_tourism.json

ชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (JSON)

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated August 11, 2020
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format JSON
License ogl
Createdover 3 years ago
Media typeapplication/json
Size7,809
formatJSON
idcdc18ae2-72ed-44d6-b596-0e8509d90a95
last modifiedover 3 years ago
package ida0ce3576-3d5f-437d-b610-e7bd219d30e3
position4
revision id524f3070-cb12-426c-925e-fd346b947a7c
stateactive