พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ก ...

URL: https://data.go.th/dataset/a0ce3576-3d5f-437d-b610-e7bd219d30e3/resource/efaeeed7-e597-4fcb-9c4b-0e85d710106c/download/eco_tourism.gml

ชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (GML)

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated August 11, 2020
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format XML
License ogl
Createdover 3 years ago
Size10,402
formatXML
idefaeeed7-e597-4fcb-9c4b-0e85d710106c
last modifiedover 3 years ago
package ida0ce3576-3d5f-437d-b610-e7bd219d30e3
position3
revision id524f3070-cb12-426c-925e-fd346b947a7c
stateactive