RDF:
Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia
[MT] Minimum-Maximum Salary Schedule for Administrative and Diplomatic Service in the Public Service Malaysia

Skim Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik, Perkhidmatan Awam Malaysia adalah terdiri daripada Pegawai Tadbir dan Diplomatik.

Tugas Pegawai Tadbir dan Diplomatik adalah merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah/daerah/tempatan/tanah, perancangan dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri (termasuk perkhidmatan luar negeri) keselamatan/ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat.

Set data ini memaparkan maklumat Jadual Gaji Minimum-Maksimum bagi Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik dalam Perkhidmatan Awam Malaysia mulai 1 Julai 2016.

[MT] Administrative and Diplomatic Service Scheme, the Public Service is composed of administrative and diplomatic officer. Duty Administrative and Diplomatic Officer is to design, formulate and implement public policies on the management of human resou...

Data and Resources

  • Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Perkhidmatan ...XLSX Popular

    Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Dalam...

  • Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Perkhidmatan ...CSV

    Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Dalam...

Additional Info

Field Value
Author Ahmad Zaki Zamani Bin Abdul Aziz
Maintainer Noozaiti Ashikin Binti Romli
Last Updated November 13, 2020, 11:37 (CST)
Created October 13, 2020, 12:37 (CST)
DPA_DateImported 202861325
DPA_former_id 033ce955-7b95-4d90-af22-061c33da9edf
DPA_former_name jadual-gaji-minimum-maksimum-bagi-perkhidmatan-tadbir-dan-diplomatik
DPA_former_owner_org cf624125-1e0b-47c6-8f2c-ba4728584eed
DPA_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
update_frequency 0
AODP Economy Malaysia