ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเ ...

URL: http://www.onde.go.th

From the dataset abstract

ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานการเงิน 1 ครั้ง/ปี, รายการบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง)

Source: ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานการเงิน 1 ครั้ง/ปี, รายการบัญชีปีละ 1 ครั้ง)

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated unknown
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format unknown
License Open Data Common
Createdover 1 year ago
created atover 1 year ago
datastore contains all records of source fileFalse
id4cbfe2f6-72dc-436b-9633-008a0b69a7a0
metadata modified7 months ago
package id600e3b2d-bf93-4509-be91-682b4f08d7bc
resource disaggregate[]
revision id2e7d7565-65c0-4174-bd57-3d08455b904e
stateactive