ข้อมูลกลไกติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิ ...

URL: https://www.onde.go.th/view/1/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล/881/TH-TH

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลไกติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated unknown
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format PDF
License Open Data Common
Createdover 1 year ago
created atover 1 year ago
datastore contains all records of source fileFalse
formatPDF
id33c5cda7-24da-42bf-b235-1ab208223c69
metadata modified7 months ago
package ida94a8a1a-5f59-4ec7-8336-33029becca1d
resource data collectไม่มี
resource disaggregate[]
revision idf597f768-7d2b-4a5f-85ae-2e44c703c1b5
stateactive