RDF:
Senarai Taman Eko-Rimba dalam Hutan Simpanan Kekal di Semenanjung Malaysia
[MT] List of Eco-Eco Parks in Permanent Reserve in Peninsular Malaysia

Data ini menunjukkan senarai taman eko-rimba dalam Hutan Simpanan Kekal di Semenanjung Malaysia yang mengandungi maklumat nama taman eko-rimba, tahun ditubuhkan, keluasan , lokasi dan bandar/daerah untuk tahun 2020 This data shows the list of forest eco-park in the Permanent Reserved Forest in Peninsular Malaysia includes the information of the name of forest eco-park, year of establishment, area, location and town/district for 2020

[MT] This data shows the palace of the eco-rimba park in the forest of eternal savings on the Malaysian peninsula which contains the name of the eco-rimba park, the year is enclosed, the breadth, location and dealer/region for 2020this data shows the li...

Data and Resources

  • 2020 Senarai Taman Eko Rimba dalam Hutan ...CSV

    Data ini menunjukkan senarai taman eko-rimba dalam Hutan Simpanan Kekal di...

Additional Info

Field Value
Author Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Maintainer Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Last Updated February 2, 2023, 20:40 (CST)
Created February 2, 2023, 20:39 (CST)
DPA_DateImported 230321746
DPA_former_id 80ecf6cd-7a19-43cc-95f9-509ff1fd1903
DPA_former_name senarai-taman-eko-rimba-dalam-hutan-simpanan-kekal-di-semenanjung-malaysia
DPA_former_owner_org f55cd86d-863e-46b1-a29d-e50cb713efd1
DPA_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
AODP Economy Malaysia