13,968 datasets found

Contents in English are mainly machine translated, may not reflect the exact meaning.

Catalogues: www.data.gov.my

Filter Results
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  MALAYSIA : BASIC STATISTICS ON PEPPER

  Description in English:

  MALAYSIA : BASIC STATISTICS ON PEPPER
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Enforcing Contracts

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Enforcing Contracts
 • flag_malaysia 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Kordinasi Pusat Hidrografi Nasional

  Description in English:

  National Hydrographic Center Coordinating Data
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Lorong Motosikal Ekslusif

  Description in English:

  Exclusive Motorcycle Road Data
 • flag_malaysia 7 Views Popular

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

  Description in English:

  Explain the Population and Area of ​​each Federal Territory
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Jumlah kutipan cukai tanah melalui sistem e-bayar mengikut suku tahun

  Description in English:

  The amount of land tax collected through the e-pay system on a quarterly basis
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Pengeluaran Industri Asas Tani Mengikut Daerah di Negeri Sembilan Tahun 2015 sehingga 2018

  Description in English:

  Farming Based Industry Production Data by District in Negeri Sembilan from 2015 to 2018
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Pengeluaran Sayur-sayuran Negeri Sembilan tahun 2015 hingga 2018

  Description in English:

  Negeri Sembilan vegetable production data from 2015 to 2018
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Pengesahan Arah Kiblat Negeri Pulau Pinang dikategorikan mengikut tarikh pengesahan, nama masjid / surau / premis, azimut)

  Description in English:

  Penang Qiblah Verification Data is categorized by date of confirmation, mosque / surau / premises, azimuth)
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Set data menunjukkan data pengambilan pelajar praktikum (Internship) Oleh Matrade Mengikut Tahun

  Description in English:

  The data set shows Matrade Student Internship data by Year
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik Permohonan Kursus Latihan Pra Perkhidmatan Dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Bagi Tahun 2016 Sehingga 2018

  Description in English:

  Statistics Of Application For Pre-Service Training Courses From The Malaysian Public Service Commission (SPA) For 2016 To 2018
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Pemantauan Kandungan Kualiti Air tasik di lokasi Lake Valley Putrajaya

  Description in English:

  Lake Water Quality Content Monitoring Data at the Lake Valley Putrajaya location
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Trading Across Borders

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Trading Across Borders
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Registering Property

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Registering Property
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Getting Credit

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Getting Credit
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Penduduk Wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan Mengikut Agama

  Description in English:

  Population of Federal Territories of Putrajaya, Kuala Lumpur and Labuan by Religion
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik Data Pengunjung Balai Seni Negara sepanjang tahun 2018

  Description in English:

  Statistics on Visitors Data for the State Arts Center throughout 2018
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  DATA PERANGKAAN BAGI PARAMETER BILANGAN PESERTA AKTIVITI PERPUSTAKAAN DESA PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI

  Description in English:

  STATEMENT DATA FOR PARAMETER NUMBER OF PARTICULARS OF PUBLIC LIBRARY LIBRARY ACTIVITIES
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  DATA PERANGKAAN BAGI PARAMETER KUMULATIF KOLEKSI PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI

  Description in English:

  STATEMENT DATA FOR A PUBLIC LIBRARY COLLECTIVE PUBLIC LIBRARY COLLECTION
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  DATA PERANGKAAN BAGI PARAMETER KUMULATIF KEAHLIAN PERPUSTAKAAN DESA PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

  Description in English:

  STATEMENT DATA FOR A CUSTOMER PARAMETER
You can also access this registry using the API (see API Docs).