30 datasets found

Contents in English are mainly machine translated, may not reflect the exact meaning.

Tags: Tag1

Filter Results
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik keseluruhan Ahli Parlimen Belia Malaysia yang mengikut pecahan tahun dan kaum

  Description in English:

  [MT] The overall statistics of the Malaysian Youth MPs follow the breakdown of the year and the race
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data meliputi pecahan tahun, jantina, serta etnik dan kaum yang terlibat sepanjang pelaksanaan program Felo Perdana dan Felo Korporat Tahun 2013 - 2022

  Description in English:

  [MT] Data covers the breakdown of the year, gender, and ethnicity and races involved during the implementation of the 2013 - 2022 Corporate Fellows and Corporate Fellow Program
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data penerbitan jurnal FRIM yang mengandungi maklumat tajuk, pengarang, penerbitan, quartile, issn, eissn, tahun, jilid, bilangan, mukasurat, doi dan jenis.

  Description in English:

  [MT] FRIM journal publishing data containing title information, author, publication, quartile, ISSN, eissn, year, volume, number, page, doi and type.
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data pelawat yang merangkumi umur, kategori, negara asal serta tarikh dan masa lawatan ke skywalk

  Description in English:

  [MT] Visitor data that includes age, category, country of origin and date and time of visit to Skywalk
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data kertas kerja yang dibentang dalam seminar yang merangkumi tajuk kertas kerja, pengarang, nama seminar, tempat seminar serta tarikh seminar

  Description in English:

  [MT] Paper data presented in seminars includes titles of papers, authors, seminar names, seminars and seminar dates
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  List of Air Operator Certificate in Malaysia

  Description in English:

  List of Air Operator Certificate in Malaysia
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Ground Handler Services Permit

  Description in English:

  Ground Handler Services Permit
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data pusat penjaja atau pasar di Kuala Lumpur bagi tahun 2022

  Description in English:

  [MT] Hawker Center or Market Data in Kuala Lumpur for 2022
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  STATISTIK TERNAKAN LEMBU MALAYSIA 1999 HINGGA 2020

  Description in English:

  [MT] Malaysian Cattle Livestock Statistics 1999 to 2020
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik pendaftaran kes-kes syariah yang dikendalikan oleh cawangan Jabatan Bantuan Guaman seluruh Malaysia bagi tahun 2019 - 2021

  Description in English:

  [MT] Shariah Case Registration Statistics run by the All -Malaysia Legal Aid Department for 2019 - 2021
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  SENARAI PRA KETIBAAN KAPAL KE PELABUHAN KLANG

  Description in English:

  [MT] A list of pre -arrival ships to Port Klang
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Sumber Utama Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) Sumber Harga Babi FLFAM

  Description in English:

  [MT] The main source of the Department of Veterinary Services (DVS) FLFAM Pig Price Source
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  POPULASI ARNAB (BILANGAN EKOR) PERINGKAT MALAYSIA

  Description in English:

  [MT] Rabbit Population (Number of Tails) of Malaysia
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Pengeluaran Sayur dan Buah Mengikut Negeri dari Tahun 2015 hingga 2019

  Description in English:

  [MT] Production of vegetables and fruits by state from 2015 to 2019
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Nilai Pengeluaran Ringgit Malaysia Ribu Bagi Sayur-Sayuran Utama Tahun 2020 Sumber Jabatan Pertanian

  Description in English:

  [MT] The Production Value of the Malaysian Ringgit Thousand for the main vegetables of 2020Sources Department of Agriculture
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Nilai Pengeluaran Ringgit Malaysia Ribu Bagi Buah-Buahan Utama Tahun 2020

  Description in English:

  [MT] The value of the thousands of Malaysian Ringgit production for the main fruits of 2020
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Luas Bertanam untuk Tanaman Terpilih yang terdiri daripada padi, buahan, sayuran, kelapa, nanas, tanaman industri, herba, rempah ratus, tanaman kontan dan bunga

  Description in English:

  [MT] Extensive data is planted for selected plants consisting of rice, fruits, vegetables, coconut, pineapple, industrial crops, herbs, spices, contents and flowers
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Pendaratan (tm) dan Purata Harga Runcit Mengikut Spesis, 2015-2020 Bilangan Nelayan Tempatan, 2015-2020 Maklumat Pengarah Perikanan Negeri Pantai Timur ( Kelantan, Terengganu,...

  Description in English:

  [MT] Landing (TM) and average retail prices according to the species, 2015-2020 Local fishermen, 2015-2020 East Coast Fisheries Director (Kelantan, Terengganu, Pahang and Johor)
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Eksport Malaysia dari Tahun 2009 Hingga Tahun 2018, Sumbangan Eksport Industri Nenas Malaysia Pada Tahun 2009 Hingga Tahun 2018

  Description in English:

  [MT] Malaysian exports from 2009 to 2018, the contribution of exports of Malaysian pineapple industry from 2009 to 2018
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Eksport Agromakanan ke Singapura Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia

  Description in English:

  [MT] Exports of Agreement to Singapuras Resource Department of Statistics Malaysia
You can also access this registry using the API (see API Docs).