13,968 datasets found

Contents in English are mainly machine translated, may not reflect the exact meaning.

Economies: Malaysia

Filter Results
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  STATISTIK ORANG HILANG BERUMUR 18 TAHUN KE ATAS DI SELURUH MALAYSIA BAGI BULAN JANUARI HINGGA DISEMBER TAHUN 2020

  Description in English:

  [MT] Statistics of missing people 18 years of age and older across Malaysia for January to December 2020
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik Pendaftaran Online Status PMKS

  Description in English:

  [MT] Online registration statistics PMKS status
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik Masjid, Surau dan Surau Kebenaran Jumaat Mengikut Daerah Bagi Negeri Pahang bagi tahun 2022

  Description in English:

  [MT] Mosque, surau and surau of Friday's permission by district for the state of Pahang for 2022
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  STATISTIK KERTAS SIASATAN JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL MENGIKUT KESALAHAN BAGI TAHUN 2010- 2021 Keterangan Singkatan : SINGKATAN: KK - Kanun Keseksaan AJK 1997 - Akta...

  Description in English:

  [MT] Statistics of the Commercial Criminal Investigation Department of the Crime Investigation Department for the year 2010- 2021Reviews: Abbreviations: KK - Penal Code RAJK 1997 - Computer Crime Act 1997Akmm 1998 - Communications and Media Media Act 19...
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik Jumlah Pendermaan Darah di Hospital Kerajaan Tahun 2020 (Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, W.P Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang,...

  Description in English:

  [MT] Statistics of blood donation at 2020 government hospitals (Perlis, Kedah, Penang, Perak, W.P Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, W.P Labuan, Sabah, Sarawak)
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik Jenayah Indeks Pulau Pinang Mengikut Daerah Tahun 2022 (Jan-Julai)

  Description in English:

  [MT] Penang Index Crime Statistics by District 2022 (Jan-July)
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik EVDR Pembantu Rumah Bagi Warganegara Filipina dan Indonesia dari tahun 2018 sehingga 31 Oktober 2022 (Statistik Jabatan Imigresen Malaysia).

  Description in English:

  [MT] EVDR Statistics Maid for Filipinos and Indonesia from 2018 to October 31, 2022 (Immigration Department Statistics Malaysia).
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data ini menunjukkan senarai taman eko-rimba dalam Hutan Simpanan Kekal di Semenanjung Malaysia yang mengandungi maklumat nama taman eko-rimba, tahun ditubuhkan, keluasan ,...

  Description in English:

  [MT] This data shows the palace of the eco-rimba park in the forest of eternal savings on the Malaysian peninsula which contains the name of the eco-rimba park, the year is enclosed, the breadth, location and dealer/region for 2020this data shows the li...
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  SENARAI SYARIKAT BERDAFTAR BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN TUMPAHAN DAGANGAN BAHAYA (OIL SPILL RESPONSE) BAGI TAHUN 2022

  Description in English:

  [MT] List of Registered Companies for Oil Spill Response for 2022
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Memaparkan senarai maklumat Syarikat e-Hailing yang berdaftar dan aktif yang beroperasi di Semenanjung Malaysia Pada Tahun 2022.

  Description in English:

  [MT] Displays a list of registered and active e-hailing companies operating in Peninsular Malaysia in 2022.
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Senarai Skim Perkhidmatan Yang Diuruskan Oleh SPP bagi Tahun 2020

  Description in English:

  [MT] List of Service Schemes managed by SPP for 2020
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Sistem Pagar Elektrik Gajah (SPEG) adalah salah satu inisiatif Jabatan PERHILITAN bagi mengatasi gangguan gajah liar yang memasuki kawasan komuniti. Terdapat kira-kira 18 lokasi...

  Description in English:

  [MT] The Elephant Electric Fence System (SPEG) is one of the initiatives of the Department of Fisheries to overcome wild elephant disruptions entering the community area. There are about 18 locations that have been installed with speg during the period ...
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data berkenaan senarai keseluruhan program/kursus Institut Koperasi Malaysia bagi tahun 2022. Penyataan Kod Program merujuk kepada tempat atau kaedah program dijalankan adalah...

  Description in English:

  [MT] Data on the entire list of programs/courses of the Malaysian Institute of Cooperatives for 2022. Program Code Statement Referring to the place or method of the program is as follows: In - In Campus - Off Campusonline - Online
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data berkenaan senarai penceramah luar Institut Koperasi Malaysia mengikut program/kursus yang dijalankan.

  Description in English:

  [MT] Data on the list of external speakers of the Malaysian Institute of Cooperatives according to the program/course.
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data menunjukkan Senarai Penarafan Bintang Smart School Qualification Standards (SSQS) Seluruh Malaysia Bagi Tahun 2017

  Description in English:

  [MT] Data shows a list of Smart School Qualification Standards (SSQS) star rating all over Malaysia for 2017
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Senarai data pembekal luar Institut Koperasi Malaysia tahun 2022.

  Description in English:

  [MT] List of External Supplier Data List of Malaysian Cooperative Institute 2022.
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Senarai Panjang Lebuh Raya Bertol Dalam Pembinaan

  Description in English:

  [MT] A long list of toll highway in construction
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Notari awam merupakan pegawai awam yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan diberi kuasa untuk menyaksikan sumpah, mengesahkan dokumen serta melaksanakan fungsi-fungsi lain...

  Description in English:

  [MT] Public notaries are public servants internationally recognized and authorized to see oaths, confirm documents and perform other functions.
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Berikut adalah senarai lengkap maklumat guna tanah tahun 2021 mengikut kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi daerah Seremban dan Rembau di Negeri Sembilan....

  Description in English:

  [MT] The following is a complete list of 2021 land use information according to the local authority administration (local authority) for Seremban and Rembau Districts in Negeri Sembilan. The information includes land use, land lots, area and local admin...
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Berikut adalah senarai lengkap maklumat guna tanah tahun 2021 mengikut kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi daerah Port Dickson dan Tampin di Negeri Sembilan....

  Description in English:

  [MT] The following is a complete list of 2021 land use information according to the local authority administration (local authority) for the Port Dickson and Tampin districts in Negeri Sembilan. The information includes the type of land use, land lot, a...
You can also access this registry using the API (see API Docs).