13,957 datasets found

Contents in English are mainly machine translated, may not reflect the exact meaning.

Economies: Malaysia

Filter Results
 • flag_malaysia 5 Views Popular

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Senarai Alamat & Telefon Pejabat Perhutanan Seluruh Sabah

  Description in English:

  List of Addresses & Telephone Offices of All Sabah Forestry Offices
 • flag_malaysia 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Direktori Bahagian Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia

  Description in English:

  Directory of the Malaysian Civil Aviation Authority Division
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  MEMAPARKAN DATA ASAS DARI BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN MENGENAI MAKLUMAT HOSPITAL SWASTA BERLESEN DI MALAYSIA

  Description in English:

  USING BASIC DATA FROM THE ENGINEERING SERVICES DIVISION ON LICENSED HOSPITAL INFORMATION IN MALAYSIA
 • flag_malaysia 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Set data ini menerangkan tentang direktori firma perunding landskap di Malaysia

  Description in English:

  This data set describes the directory of landscape consulting firms in Malaysia
 • flag_malaysia 3 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Maklumat Direktori Ibu Pejabat CIDB dan Agensi Di Bawahnya

  Description in English:

  Directory Information of CIDB Headquarters and Agencies Below
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Menunjukkan Direktori ISM 2018

  Description in English:

  Shows the ISM 2018 Directory
 • flag_malaysia 3 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Direktori Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) Malaysia (Bahagian) dan Negeri di seluruh Malaysia

  Description in English:

  Directory of Department of Irrigation and Drainage (DID) Malaysia (Divisions) and States throughout Malaysia
 • flag_malaysia 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Direktori Lembaga Pelabuhan di Malaysia

  Description in English:

  Directory of Port Authority in Malaysia
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Senarai no telefon, faks, dan alamat bagi Mahkamah Syariah Negeri Perak

  Description in English:

  List of telephone numbers, faxes, and addresses for the Perak Syariah Court
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  DIREKTORI MALAYSIAN INSTITUTE OF DEFENCE AND SECURITY MINDEF (MIDAS)

  Description in English:

  MALAYSIAN DIRECTORY INSTITUTE OF DEFENCE AND SECURITY MINDEF (MIDAS)
 • flag_malaysia 4 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Mengandungi direktori Muzium-Muzium di Sabah

  Description in English:

  Contains directory of Museums in Sabah
 • flag_malaysia 3 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Direktori PDRM yang mengandungi senarai nama, nombor telefon, nombor faks, email dan alamat Ibu Pejabat Polis, Ibu Pejabat Polis Negeri (IPK), Balai Polis dan Pondok Polis...

  Description in English:

  The PDRM directory contains a list of names, phone numbers, fax numbers, emails and addresses of Police Headquarters, State Police Headquarters (GPA), Police stations and police stations throughout the country.
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  DIREKTORI PEGAWAI BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN

  Description in English:

  OFFICIAL DIRECTORY OF AUDIT DIVISION AND GENERAL INVESTIGATION, MINISTRY OF DEPARTMENT
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Set data ini menerangkan tentang direktori Pegawai Unit Pesuruhajaya Bangunan (COB) di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

  Description in English:

  This data set describes the directory of Local Authorities (COBs) at the Local Authority (Local Authorities)
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Menunjukkan Alamat Perhubungan Pejabat Daerah Pitas Bangunan Urus Setia Daerah Pitas

  Description in English:

  Data shows the Contact Address of the Pitas District Office of the Pitas District Secretariat
 • flag_malaysia 3 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Direktori Pejabat Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) di Setiap Negeri di Malaysia

  Description in English:

  Directory of Road Safety Department (JKJR) Offices in Every State of Malaysia
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Direktori Pejabat Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang

  Description in English:

  Directory of Penang Port Commission Offices
You can also access this registry using the API (see API Docs).