ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเ ...

URL: https://datacatalog.onde.go.th/dataset/600e3b2d-bf93-4509-be91-682b4f08d7bc/resource/c2b380d0-adf6-492d-971b-b1450c5ff9be/download/-2564-2.pdf

From the dataset abstract

ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานการเงิน 1 ครั้ง/ปี, รายการบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง)

Source: ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานการเงิน 1 ครั้ง/ปี, รายการบัญชีปีละ 1 ครั้ง)

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated August 5, 2022
Metadata last updated unknown
Created unknown
Format PDF
License Open Data Common
Created7 months ago
Media typeapplication/pdf
Size25,501,957
created at7 months ago
datastore contains all records of source fileFalse
formatPDF
idc2b380d0-adf6-492d-971b-b1450c5ff9be
last modified7 months ago
metadata modified7 months ago
package id600e3b2d-bf93-4509-be91-682b4f08d7bc
position1
resource disaggregate[]
revision id2e7d7565-65c0-4174-bd57-3d08455b904e
stateactive