13,969 datasets found

Contents in English are mainly machine translated, may not reflect the exact meaning.

Economies: Malaysia

Filter Results
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia secara keseluruhan

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia secara keseluruhan
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Dealing with Construction Permit

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Dealing with Construction Permit
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Maklumat pelelong yang berdaftar di Negeri Perak

  Description in English:

  Auction information registered in the State of Perak
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Set data ini menunjukkan pengambilan Pekerja Sambilan Harian (PSH) oleh Matrade mengikut tahun 2016-2018.

  Description in English:

  This data set shows Matrade's hiring of Day-to-Day Employees (PSHs) in 2016-2018.
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Menerangkan maklumat pusat dan tempat yang kerap dilaksanakan temu duga SPAJ

  Description in English:

  Describes central information and places where SPAJ interviews are regularly conducted
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Pelaksanaan Kursus di JKPTG dari tahun 2014 hingga 2018

  Description in English:

  Course Implementation Data at JKPTG from 2014 to 2018
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Statistik Data Pengguna Elektrik di Negeri Kedah

  Description in English:

  Statistics of Electricity Users in Kedah
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Set data menunjukkan data pengambilan pelajar praktikum (Internship)

  Description in English:

  The data set shows the data of taking practicum students (Internship)
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data pasang surut laut Perairan Marang, Terengganu 2 - 6 September 2014 Kajian Hidraulik piawaian JPS

  Description in English:

  Tidal data Marang Water, Terengganu September 2 - 6, 2014 Hydraulic study of JPS standards
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Penagih Dadah Mengikut Etnik Tahun 2014

  Description in English:

  Ethnic Drug Addict Data in 2014
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Pemantauan Kandungan Kualiti Air tasik di lokasi Jambatan Seri Bakti Putrajaya

  Description in English:

  Data on Lake Water Quality Monitoring at Putrajaya Bakti Bridge
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Resolving Insolvency

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Resolving Insolvency
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Paying Taxes

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Paying Taxes
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Enforcing Contracts

  Description in English:

  Laporan oleh Bank Dunia bagi mengkaji peraturan dan undang-undang yang menyumbang serta mengekang aktiviti perniagaan di Malaysia berkaitan Enforcing Contracts
 • flag_malaysia 2 Views

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Kordinasi Pusat Hidrografi Nasional

  Description in English:

  National Hydrographic Center Coordinating Data
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Lorong Motosikal Ekslusif

  Description in English:

  Exclusive Motorcycle Road Data
 • flag_malaysia 7 Views Popular

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Menerangkan Mengenai Jumlah Penduduk Serta Keluasan Setiap Wilayah Persekutuan

  Description in English:

  Explain the Population and Area of ​​each Federal Territory
 • flag_malaysia 1 View

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Jumlah kutipan cukai tanah melalui sistem e-bayar mengikut suku tahun

  Description in English:

  The amount of land tax collected through the e-pay system on a quarterly basis
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Pengeluaran Industri Asas Tani Mengikut Daerah di Negeri Sembilan Tahun 2015 sehingga 2018

  Description in English:

  Farming Based Industry Production Data by District in Negeri Sembilan from 2015 to 2018
 • flag_malaysia

  Title:

  Title in English:

  Description:

  Data Pengeluaran Sayur-sayuran Negeri Sembilan tahun 2015 hingga 2018

  Description in English:

  Negeri Sembilan vegetable production data from 2015 to 2018
You can also access this registry using the API (see API Docs).