RDF:
Taburan graduan ijazah pertama setiap Universiti Awam mengikut bidang pengajian utama dan nisbah jantina
[MT] Distribution of first degree graduates each Public Universities by major field of study and sex ratio

Taburan graduan ijazah pertama setiap UA mengikut bidang pengajian utama dan jantina, 2017

[MT] Distribution of first degree graduates each UA by major field of study and sex, 2017

Data and Resources

  • Jadual 2.9.4 Taburan graduan ijazah pertama ....csv Popular

    Jadual 2.9.4 Taburan graduan ijazah pertama setiap UA mengikut bidang...

Additional Info

Field Value
Last Updated November 13, 2020, 00:13 (CST)
Created October 13, 2020, 09:38 (CST)
DPA_DateImported 202861325
DPA_former_id 6e9d3169-775d-4872-ae4f-b786683c3a5e
DPA_former_name jadual-2-9-4
DPA_former_owner_org 5dbfdb5a-c41d-40ab-b41c-ad2cb45e3522
DPA_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
next_update 2021-05-04T05:00:02.948907
update_frequency 5
AODP Economy Malaysia