RDF:
Nilai Pelaburan yang Diluluskan di Negeri Kedah
[MT] Approved Investment Value in Kedah

Nilai Pelaburan yang Diluluskan di Negeri Kedah bagi daerah yang menerima pelaburan domestik dan antarabangsa

[MT] Approved Investment Value in Kedah for areas receiving domestic and international investment

Data and Resources

  • Nilai Pelaburan Tahun 2017XLSX

    Nilai Pelaburan yang Diluluskan di Negeri Kedah bagi daerah yang menerima...

Additional Info

Field Value
Last Updated November 13, 2020, 11:20 (CST)
Created October 24, 2020, 03:58 (CST)
DPA_DateImported 202972035
DPA_former_id a6f1cd13-5f30-4e0d-9c26-deab259f0095
DPA_former_name nilai-pelaburan-yang-diluluskan-di-negeri-kedah
DPA_former_owner_org b5187662-bb33-41de-aca5-d537441c6608
DPA_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
update_frequency 0
AODP Economy Malaysia