RDF:
Senarai Agensi yang Menggunakan Perkhidmatan MyGov*Net bagi Teknologi Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL), Internet Protocol Virtual Private Network (IPVPN) dan Very Small Aperture Terminal (VSAT)
[MT] Using a list of agencies which MyGov Services * Net of Technology Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL), Internet Protocol Virtual Private Network (IPVPN) and Very Small Aperture Terminal (VSAT)

MyGovNet atau Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (MyGovernment Integrated Telecommunication Network) diuruskan secara berpusat bagi membolehkan capaian kepada aplikasi-aplikasi Kerajaan Elektronik, aplikasi dalaman agensi atau Intranet dan capaian ke Internet. Perkhidmatan MyGovNet ini disediakan untuk Kementerian, Jabatan atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Badan Berkanun Persekutuan di bawah saraan Kementerian.

Teknologi Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL), Internet Protocol Virtual Private Network (IPVPN) dan Very Small Aperture Terminal (VSAT). merupakan teknologi yang digunakan dalam perkhidmatan MyGov*Net.

[MT] MyGov * Net or Government Integrated Telecommunications Network (MyGovernment Integrated Telecommunication Network) managed centrally to allow access to electronic government applications, internal applications or agency Intranet and access to the ...

Data and Resources

  • Senarai Agensi yang Menggunakan Perkhidmatan ...XLSX Popular

    MyGovNet atau Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (MyGovernment...

  • Senarai Agensi yang Menggunakan Perkhidmatan ...CSV Popular

    MyGovNet atau Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (MyGovernment...

Additional Info

Field Value
Author
Maintainer Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur Dan Keselamatan ICT
Last Updated November 13, 2020, 11:38 (CST)
Created October 29, 2020, 06:29 (CST)
DPA_DateImported 203020038
DPA_former_id 0684868d-a95c-43f1-9b8a-1a11e4c05dac
DPA_former_name senarai-agensi-yang-menggunakan-perkhidmatan-mygov-net-bagi-teknologi-adsl-ipvpn-dan-vsat
DPA_former_owner_org cb2c7e7f-4442-4ced-b6bd-da294a17836f
DPA_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
update_frequency 4
AODP Economy Malaysia