RDF:
Senarai Badan Berkanun Persekutuan Mengikut Fungsi
[MT] List of Federal Statutory Bodies By Function

Senarai Badan Berkanun Persekutuan Mengikut Fungsi iaitu pengajian, pengawasan, perusahaan, utiliti awam dan sosioekonomi yang tertakluk di bawah kuasa Menteri Kewangan terhadap pengurusan kewangan.

[MT] List of Federal Statutory Bodies By functions of education, supervision, companies, public utilities and socio-economic subject under the authority of the Minister of Finance for the financial management.

Data and Resources

  • Senarai Badan Berkanun Persekutuan Mengikut ...XLSX

    Senarai Badan Berkanun Persekutuan Mengikut Fungsi iaitu pengajian,...

  • Senarai Badan Berkanun Persekutuan Mengikut ...CSV Popular

    Senarai Badan Berkanun Persekutuan Mengikut Fungsi iaitu pengajian,...

Additional Info

Field Value
Source Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun
Author Encik Muhammad Aiza bin Zamrose
Maintainer Puan Zeti Noorshila binti Zakaria
Version 1.0
Last Updated November 13, 2020, 00:09 (CST)
Created October 29, 2020, 07:45 (CST)
DPA_DateImported 203020038
DPA_former_id bfe7e841-5f08-44a8-9230-25df0dae51fa
DPA_former_name senarai-badan-berkanun-persekutuan-mengikut-fungsi
DPA_former_owner_org 6b9f194a-0c32-4ce3-9b28-d92d9a946d53
DPA_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
next_update
update_frequency 5
AODP Economy Malaysia