RDF:
SENARAI PENYERTAAN PRODUK UNTUK CABARAN INOVASI INKLUSIF
[MT] ENTRY LIST OF PRODUCTS FOR INNOVATION CHALLENGE INCLUSIVE

Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) telah dilantik sebagai agensi peneraju dan pelaksana Program Berimpak Tinggi 6 - Inovasi Inklusif (HIP 6) di bawah SME Masterplan semasa Mesyuarat Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan Kali Ke-16.

Melalui program ini, YIM mengambil inisiatif untuk menganjurkan Pertandingan Cabaran Inovasi Inklusif. Pertandingan ini telah dimulakan pada tahun 2015 bersempena Karnival Creativity Science4u, 16-18 April 2015 di Putrajaya untuk Zon Tengah (Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya). Rentetan dari keberkesanan pertandingan ini, YIM meneruskan penganjuran keseluruh Zon di Malaysia pada tahun 2016 dan seterusnya tahun ini, 2017.

Pertandingan ini diadakan bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia yang mempunyai idea kreatif dan inovatif dalam mencari inovasi inklusif yang mampu menyelesaikan masalah (dari segi kepenggunaan, kesihatan, produktiviti dan pendidikan) yang sering dihadapi penduduk sekitar negeri masing-masing di seluruh Malaysia.

[MT] Malaysian Innovation Foundation (YIM) has been appointed as the lead agency and the implementing High Impact Program 6 - Inclusive Innovation (HIP 6) under the SME Masterplan during the National SME Development Council Meeting 16th time. Through th...

Data and Resources

  • SENARAI PENYERTAAN PRODUK UNTUK CABARAN ...XLS Popular

    Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) telah dilantik sebagai agensi peneraju dan...

  • Senarai Produk Cabaran Inovasi Inklusif 2016-2018XLS

    Senarai Produk Cabaran Inovasi Inklusif 2016-2018

Additional Info

Field Value
Author YIM
Maintainer YIM
Last Updated November 13, 2020, 09:44 (CST)
Created October 29, 2020, 22:00 (CST)
DPA_DateImported 203020038
DPA_former_id 62ebd039-81ab-45a6-902e-e4d600343330
DPA_former_name senarai-penyertaan-produk-untuk-cabaran-inovasi-inklusif
DPA_former_owner_org e66093ff-2d92-45c0-ba03-9fc0c6d1348e
DPA_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
next_update
update_frequency 0
AODP Economy Malaysia