RDF:
Keluaran Utama Hasil Hutan dan Penggunaannya
[MT] The main output of forest products and its use

Data ini menunjukkan keluaran utama hasil hutan merangkumi kayu balak, kayu gergaji, papan lapis/venir dan kayu kumai bagi tempoh 10 tahun dari tahun 2011-2020 serta penggunaan kayu balak dan kayu gergaji oleh kilang kayu kumai This data shows the major output of forest products including logs, sawn timber, plywood/veneer and mouldings for a period of 10 years from 2011-2020 as well as the consumption of logs and sawn timber by moulding mills

Nota / Note:
* ": tidak termasuk pengeluaran kayu getah, kayu jaras, batang kelapa dan batang kelapa sawit "
: exclude production of rubberwood, poles, coconut trunks and oil palm trunks

[MT] This data shows the main output of forest products that summarize the wooden wood, saws, layer/venir boards and kumai wood for 10 years from 2011-2020 as well as the use of Balak wood and sawwood by the Kumaithis Data Shows The Major Output of Fore...

Data and Resources

  • 2011 2020 Keluaran Utama Hasil Hutan dan ...CSV

    Data ini menunjukkan keluaran utama hasil hutan merangkumi kayu balak, kayu...

Additional Info

Field Value
Author Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Maintainer Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Last Updated March 1, 2023, 23:21 (CST)
Created March 1, 2023, 23:21 (CST)
DPA_DateImported 230601248
DPA_former_id 3e82f497-4fd6-42d6-8f82-dff32f54e989
DPA_former_name keluaran-utama-hasil-hutan-dan-penggunaannya
DPA_former_owner_org f55cd86d-863e-46b1-a29d-e50cb713efd1
DPA_former_site http://www.data.gov.my/data/en_US
AODP Economy Malaysia